Tsjernobyl kinderen | Tsjernobyl Huizen | Kinderen uit Tsjernobyl naar Huizen.

Search

Ga naar de inhoudsopgave

Doelstelling | Tsjernobyl Huizen | Doel stuurgroep Tsjernobyl-kinderen.

Doelstelling.

Afgelopen periode is hard gewerkt om de komst van een groep kinderen vanuit het Tsjernobyl rampgebied naar Huizen -opnieuw- mogelijk te maken. Deze kinderen wonen in het dorp Belousha, vlakbij Stolin in Wit Rusland (zo'n 2.000 kilometer hier vandaan).
Van 3 maart t/m 23 april 2012 zullen er 27 kinderen (8-10 jaar, 2 kleine schoolklassen) samen met hun Russische leerkrachten en een tolk in Huizen verblijven. De leerkrachten zorgen voor het reguliere onderwijs gedurende de periode dat de kinderen hier zijn.

Tsjernobyl ligt achter ons…..
Het woongebied van deze kinderen is in 1986 besmet geraakt door het ongeluk met de kerncentrale. Grote delen van Wit-Rusland raakten toen zwaar radioactief besmet. Maar veel dorpen ten noorden van Tsjernobyl zijn dit nog steeds en deze dorpen zijn grotendeels verlaten. Bij de mensen die er nog wonen wordt dagelijks een aanslag gepleegd op hun gezondheid.

De kinderen, in de groeifase voor de groeispurt, komen naar Huizen om met name hun gezondheid te verbeteren. Dit vanwege de nog steeds aanwezige gevolgen van de ramp destijds: radioactief besmet water, lucht en voedsel. Het is aantoonbaar dat in de zeven weken van hun verblijf buiten het besmette gebied hun bloedwaarden dusdanig verbeteren dat dit in de rest van hun leven zichtbaar blijft.

Doel.
In 2008 is de Stuurgroep Tsjernobyl-kinderen Huizen opgericht met als doel om een groep kinderen (leeftijd 8-10 jaar) uit Wit-Rusland voor een periode van 7 weken in Huizen te laten verblijven. Deze stuurgroep bestaat geheel uit vrijwilligers en is opgedeeld in 3 werkgroepen.
Het is de drijfveer van de stuurgroep deze kinderen in Huizen op te vangen en met hen het goede dat we hier hebben (gezond leefklimaat, goed voedsel en water) te kunnen delen en daarmee langjarig de gezondheid van deze kinderen te laten verbeteren.

In de gastgezinnen wordt de liefde van Christus met hen gedeeld. Naast hun normale onderwijs krijgen ze ook sport en spel, creatieve activiteiten en Bijbellessen.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu